Yttrande eller Överklagan

Har du fått ett föreläggande om att yttra dig till Transportstyrelsen eller fått ett beslut som du vill överklaga till Förvaltningsrätten? Vi upprättar såväl yttranden som överklagandeskrifter i mål gällande körkort och taxitrafiktillstånd/taxiförarlegitimation. För att ge dig de bästa förutsättningarna utifrån din ekonomi så har vi har olika alternativ, utifrån din budget.  

OBS! Alternativet för 2500 kr nedan gäller endast fortkörning och gäller inte personligt juridiskt ombud. Vidare kan vissa ärenden inte avhjälpas via handböcker eller mallar, se mer nedanför prisrutorna. Våra arbeten som personligt juridiskt ombud utförs alltid med fast prissättning. Våra yttranden är mycket omfattande och baseras på vår långa erfarenhet, kunskap och expertis i körkortsjuridik.

Läs mer om de olika alternativen nedanför prisrutorna eller genom att klicka på dem.

Våra Tjänster

Gratis Råd och Tips

0 kr

Ställ din fråga kostnadsfritt eller hämta vår gratismall
 • Garanterat gratis
 • Översiktlig rådgivning
 • Svar inom 72 h
 • Ingen djupgående rådgivning
 • Begränsat i omfattning
Mallar och Handböcker

Från 100 kr

Skriv eget yttrande med stöd av mallar med exempeltexter
 • Utförliga instruktioner
 • Skriv och skicka digitalt
 • Olika ärendetyper
 • Ingen personlig rådgivning
 • Ingen personlig granskning
Yttrande/Överklagan

2 500 kr

Formulär framtaget av Sveriges främsta trafikjurister!
 • Dokument med juridisk tyngd
 • Färdigt på några minuter
 • Hänvisar till rättsfall
 • Inget personligt ombud
 • Endast för fortkörning
Personligt ombud

Alltid fast pris

vår trafikjurist gör hela jobbet åt dig
 • Inget eget arbete
 • Garanterat fast pris
 • Personlig experthjälp
 • De bästa förutsättningarna
 • Inledande kontakt gratis
Jag har mycket liten eller ingen budget alls.

Oroa dig inte. I vår WEBBUTIK finns en gratis mall för överklagan att ladda ned. Den innehåller allt grundläggande som måste finnas med i en överklagan. Tillsammans med vår Gratis Rådgivning och/eller SNABBKOLLEN (fortkörning) ger detta dig förutsättningar till att själv uttrycka dig på bästa sätt i ditt yttrande.

Jag har en liten budget att röra mig med.
handbok mall överklaga yttrande körkort

Kolla in våra gratisalternativ enligt ovan  tillsammans med vår WEBBUTIK. I webbutiken hittar du mallar för yttranden gällande många överträdelsegrunder. Mallarna ger dig de bästa förutsättningarna för att på egen hand utforma ditt dokument och innehåller utförliga råd som följer den yttrandeblankett som Transportstyrelsen skickar ut. Mallarna kan även användas som stöd vid en överklagan. Här finns även mall för intyg om körkortsbehov. (Pris 100-250 kr).

(Detta är tyvärr inte tillgängligt för ärenden gällande medicinskt hinder, opålitlighet i nykterhetshänseende, taxiärenden och rattfylleri – dessa ärenden hänvisar vi i första hand till vår Case Review eller personligt ombud.)

Det kan kosta lite mer bara jag får ett dokument med juridisk tyngd.
överklagan yttrande

Gäller ditt ärende hastighetsöverträdelse? Då kan du använda dig av vår unika tjänst för yttrande eller överklagan utan väntetid. Tjänsten är framtagen av Sveriges främsta trafikjurister och baserar sig på de val du gör i formuläret samt den text du skriver i. Tjänsten ger dig ett dokument med juridisk argumentation, hänvisning till lag och förarbete, samt ett antal rättsfall som sammanfaller med just dina förutsättningar. Garanterat att ge dig ett dokument du inte kunnat framställa utan kunskap i juridik och tillgång till en rättsdatabas! Formuläret tar 10-15 minuter att fylla i och dokumentet får du direkt i din e-post. (Pris 2 500 kr)

Det handlar inte så mycket om pengar som att jag vill ha de absolut bästa förutsättningarna.
trafikjuristerna

Vill eller kan du inte skriva själv? Önskar du personlig kontakt och professionellt stöd genom hela processen? Vill du ha ett kvalitetsyttrande med de allra senaste rättsfallen? Då ska du KONTAKTA våra trafikjurister. Vi har haft flest mål inom trafikjuridik sedan 2014.

Med vår hjälp är du garanterad de allra bästa förutsättningarna för att nå framgång i ditt fall. Vi åtar oss endast fall där det finns en rimlig möjlighet att nå framgång, om så inte är fallet kommer du få besked om detta under vårt inledande kostnadsfria samtal. (Alltid fast pris)