Körkortsingripande

Det finns flera olika skäl till varför Transportstyrelsen gör körkortsingripanden. Allt ifrån att en person inte längre anses uppfylla de medicinska kraven för innehav av körkort, till att personen begått någon allvarlig lagöverträdelse eller på annat sätt anses vara opålitlig för att inneha körkort.

Som enskild kan ett beslut om körkortsingripande få mycket allvarliga konsekvenser för såväl arbete som i privatlivet.

Ett körkortsingripande i korthet

Beroende på vilken grund Transportstyrelsen väljer att göra ett körkortsingripande så går dessa till enligt följande:

1. En utredning görs på Transportstyrelsen gällande en persons körkortsinnehav (oavsett detta beror på att det föreligger medicinska hinder, att någon begått en hastighetsöverträdelse m.m.)

2. Inför ett beslut om återkallelse, så tillställer Transportstyrelsen personen en föreläggande, där personen får möjlighet att inkomma med ett yttrande innan Transportstyrelsen slutligen fattar ett beslut i frågan.

3. Oavsett personen yttrat sig eller inte fattar Transportstyrelsen ett beslut körkortsingripande.

4. Beslutet från Transportstyrelsen kan därefter överklagas till Förvaltningsrätten (handlingarna tillställs Transportstyrelsen, som i sin tur vidarebefordrar dessa till den domstol som ska handlägga ärendet (vilket är den förvaltningsdomstol som ligger inom Din domkrets – närmast Din mantalsskrivningsadress).

5. Förvaltningsrätten beslutar att antingen fastställa Transportstyrelsens meddelade beslut eller, väljer att döma fallet i enlighet med vad personen yrkat (t.ex. att det skall meddelas en varning eller att en spärrtid ska sänkas).

KONTAKTA MIG IDAG!

Genom att kontakta mig för en gratis översiktlig genomgång så är du bättre rustad mot Transportstyrelsen och Förvaltningsrätten, även om du väljer att själv skriva ditt yttrande eller din överklagan.

Sidvisningar: 3 699
Scroll Up