körkortsärende

HUR ETT KÖRKORTSÄRENDE GÅR TILL

Det finns flera olika skäl till varför Transportstyrelsen gör körkortsingripanden. Allt ifrån att en person inte längre anses uppfylla de medicinska kraven för innehav av körkort, till att personen begått någon allvarlig lagöverträdelse eller på annat sätt anses vara opålitlig för att inneha körkort. Här ger vi kortfattad information om hur turerna ser ut i ett körkortsärende.

Som enskild kan ett beslut om körkortsingripande få mycket allvarliga konsekvenser för såväl arbete som i privatlivet.

Ett körkortsärende i korthet

Oavsett på vilken grund Transportstyrelsen väljer att göra ett körkortsingripande så går ett körkortsärende till enligt följande:

  1. Transportstyrelsen gör en utredning gällande en persons körkortsinnehav (oavsett detta beror på att det föreligger medicinska hinder, att någon begått en hastighetsöverträdelse m.m.)
  2. Inför ett beslut om återkallelse, så tillställer Transportstyrelsen personen en föreläggande, där personen får möjlighet att inkomma med ett yttrande innan Transportstyrelsen slutligen fattar ett beslut i frågan.
  3. Oavsett om personen yttrat sig eller inte, så fattar Transportstyrelsen ett beslut om körkortsingripande.
  4. Beslutet från Transportstyrelsen kan du därefter överklaga till Förvaltningsrätten. Handlingarna skickar du till Transportstyrelsen, som i sin tur vidarebefordrar dessa till den domstol som ska handlägga ärendet. Vilket är den förvaltningsdomstol som ligger inom din domkrets – närmast din mantalsskrivningsadress.
  5. Förvaltningsrätten beslutar därefter att antingen fastställa Transportstyrelsens meddelade beslut. Eller, väljer att döma i enlighet med vad personen yrkat (t.ex. att det skall meddelas en varning eller att en spärrtid ska sänkas).

Tror du att du kan bli föremål för Transportstyrelsens uppmärksamhet, eller har du redan fått tillfälle att yttra dig inför ett beslut? Kontakta mig så ger jag dig råd om vad du ska tänka på.

Trafikjuri§ten

Du kan också läsa vidare på vår sida om de olika möjligheter du har. Vi har allt från gratis rådgivning till personligt ombud. Vill du också ha de bästa förutsättningarna? Ta en rundtur på sidan och se hur vi kan hjälpa dig.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. 

Scroll Up Scroll to Top