Post Tagged with: "transportstyrelsen"

Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg

Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg

Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg är ett rättsmedel som Transportstyrelsen använder för att säkerställa Trafiksäkerheten. Ett av Transportstyrelsens kärnuppdrag är att efterse och vidmakthålla trafiksäkerheten i Sverige. För att kunna upprätthålla trafiksäkerheten genomför Transportstyrelsen bland annat ingripanden av körkort. Bland annat kan ingripanden ske mot de körkortshavare som begår trafikbrott eller […]

Read More
nya medicinska krav för körkortsinnehav

Nya medicinska krav för körkortsinnehav vid diabetes och synfält?

Nya EU-anpassade medicinska krav gällande diabetes och synfältskrav för körkortsinnehav kan vara på ingående. Den 1 september 2010 antog Transportstyrelsen sina föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Reglerna som tidigare var aktuella ersatte Vägverkets sedan tidigare föreskrifter med benämningen (VVFS 2008:158). De […]

Read More
delgivningstid

Rekord i delgivningstid?

Rekord i delgivningstid? Myndighetssverige är kanske inte direkt kända för att vara raska med beslut, men ibland blir det nästan löjligt. I detta inlägg ska jag berätta om hur Transportstyrelsen troligtvis slagit svenskt rekord i delgivningstid. (Ja, det finns självklart andra länder som är än värre, men nu utgår vi […]

Read More