Överanalys: I fallet NJA 1974 s. 616 halkade en man på en isfläck när han klev ur sin bil.

Frågan är om halkningsolyckan uppkommit i följd av trafik med bilen, ty i det fallet skulle mannens försäkring gälla.

Majoriteten av HD konstaterade att olyckan istället berodde på att det varit halka på marken och nöjde sig med det. Det skiljaktiga justitierådet gick lite längre, kanske lite för långt, här är ett utdrag ur dennes anförande:

Överanalys

“Urstigning ur en bil från förarsätet får därför alltid anses innefatta ett speciellt riskmoment oavsett markens beskaffenhet.”

Lex the Rottweiler

“Vid förflyttning från sittande ställning i en bils förarsäte till stående ställning på marken krävs en serie koordinerade rörelser. Vid nedsättande av fötterna på marken och upprätning av kroppen till stående ställning sker samtidigt korrigerande rörelser för säkerställande av kroppsbalansen. Osäkerhet kan lätt uppstå vid utförandet av erforderliga avvärjningsrörelser för att undvika fall mot marken. Urstigning ur en bil från förarsätet får därför alltid anses innefatta ett speciellt riskmoment oavsett markens beskaffenhet.”

Läs om andra lustigheter inom juridiken under vår kategori Roliga rättsfall. Vi rekommenderar särskilt Kantorn som snickrade ihop en egen husbil, Fri Lejd till Kyrkan.

Rulla till toppen