Det kan finnas särskilda skäl för att få en kortare spärrtid än “normalfallet” vid t.ex. fortkörning. Dessa är normalt kopplade till körkortslängd, behov av körkort i arbetet samt omständigheter vid överträdelsen. Men med de utmaningar som kommer i kölvattnet av spridningen av COVID19 har det uppstått nya skäl. Samtliga fall är kopplade till risken att smittas av Coronavirus eller att man har en nyckelroll i bekämpningen av den samma.

När man begått ett trafikbrott, som inte kan anses som ringa, ska Transportstyrelsen gripa in mot den felande körkortshavarens körkort och eventuellt dennes körkortstillstånd. Detta sker genom att körkortshavaren meddelas en varning eller beläggs med en spärrtid.

När Transportstyrelsen meddelar beslut om spärrtid, så tar de utgångspunkt från vad praxis ligger på. T.ex. är normal spärrtid 2 månader, vid en hastighetsöverträdelse på 32 km/h på en 90-väg,. Det kan emellertid finnas särskilda skäl i det enskilda fallet som innebär att 2 månaders spärrtid inte kan anses befogat. En yrkesförare får till exempel i praktiken yrkesförbud om denne meddelas spärrtid, vilket innebär att det kan finnas skäl att ifrågasätta om 2 månader kan anses väl avvägt i dennes fall.

Särskilda skäl – Coronavirus – COVID19

Särskilda skäl för att få en mildare bedömning pga Coronavirus – COVID19, kan vara en rad olika saker. Faktiska fall som vi kommit i kontakt med innefattar t.ex:

  • En taxiförare som kört en höggravid kund som misstänktes vara i färd att föda till sjukhus.
  • En läkare som, under rådande samhällspandemi, arbetar under krisavtal.
  • En person som bor tillsammans med en person som omfattas av Folkhälsomyndighetens listade personer som befinner sig i riskgruppen för allvarlig sjukdom vid smitta av Coronavirus.

Allt eftersom kunskapen om COVID-19 ökar, så listar Folkhälsomyndigheten upp fler personer som kan ha ökad risk för att drabbas allvarligt vid smitta.

Står du i färd med att förlora ditt körkort? Omfattas du av någon av riskgrupperna för Coronavirus? Är du sjukvårdspersonal eller har någon annan samhällsviktig funktion pga COVID19? Då bör du absolut nämna det i ditt yttrande till Transportstyrelsen. Även det fall att en nära anhörig tillhör någon riskgrupp, kan innebära särskilda skäl att få en mildare bedömning.

Riskgrupper och särskilda skäl

Några veckor tillbaka ansågs det främst vara äldre personer (70+) med underliggande sjukdomar som riskerade att drabbas värst av viruset. Men, riskgrupperna har nu utökats till att omfatta personer som lider av till exempel fetma, diabetes eller är gravida.

Det kan därför föreligga skäl att se över vad Folkhälsomyndigheten klassificerar som riskgrupp, då rekommendationerna kontinuerligt blir ändrade. Att lyfta fram detta vid yttrande till Transportstyrelsen eller vid ett överklagande till Förvaltningsrätten kan bli avgörande för ditt körkortsinnehav!


Här kan du ta del av vårt tidigare blogginlägg om ett av de ovan beskrivna fallen. Nedsatt spärrtid p.g.a anhörig till särskilt utsatt person, samt hur man kan begära omprövning av redan innan pandemin fattade beslut.

Rulla till toppen