Rättspraxis

körkort återkallat på grund av annan brottslighet än trafikbrott

Återkallat körkort på grund av annan brottslighet än trafikbrott

I fråga om brott och körkortsingripanden så är det inte enbart Trafikbrott som kan medföra körkortsingripande. En körkortshavare kan alltså få återkallat körkort på grund av annan brottslighet än trafikbrott. Ett körkortsingripande kan även bli aktuellt om du gjort dig skyldig till brottslighet som inte är trafikrelaterad. Detta framgår i […]

Read More
Roliga Rättsfall

Vårdslöshet i Trafik – Fri lejd till kyrkan med hänvisning till Birger Jarls Lag (Roliga rättsfall)

Roliga rättsfall Från Ronneby Tingsrätten, 1991-09-05 mål: 77/91 ”DOMSKÄL Christer F har bestritt ansvar för brott. Närmare hörd över åtalet har han uppgett bl.a. Han hade förvärvat en lastbil och ett hus och ansåg att av dessa tillverka en husbil. Huset var emellertid för stort för att passa på lastbilen, […]

Read More
indraget taxikorkort

Tvångsgifte och ofredande – skäl för indraget taxikörkort?

Att utöva äktenskapstvång, samt ofredande har av Kammarrätten ansetts vara tillräckliga skäl för att få sitt taxikörkort indraget. Men, rätten var inte enig. Detta är en artikel om ett rättsfall. Vi har mer utförlig information om taxilegitimation eller taxitrafiktillstånd, eller börja på vår startsida för översikt. Den som har ett […]

Read More
taxiförarlegitimation

Taxiförarlegitimation – Tillrättavisande av passagerare medförde yrkesförbud

Taxiförarlegitimation – Tillrättavisande av stökig passagerare medförde 3 års yrkesförbud Kammarrätten fattade nyligen beslut om återkallande av taxiförarlegitimation i fall där taxiföraren tillrättavisade passagerare (ungdomar som skulle transporteras från sin skola). Tillrättavisandet medförde att X slutligt dömdes för misshandel av normalgraden, i och med att X hade fattat ett hårt […]

Read More